Stämman beslutade om åtgärd å befintligt aggregat alternativt införskaffning av nytt dito med adekvat funktionalitet!

Jubel i busken!

Björn Lindbäck

Lämna en kommentar